Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
1Kྂ9002022-05-16 17:57:0414.202.147.129
1ズ̝9002022-05-16 17:57:2014.202.147.129
¹ᵏ⁹002022-05-16 17:57:4414.202.147.129