Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᵃⁱᵍᵃ́ⁿʰᵏⁱᵉ̂ⁿ002022-01-22 09:37:0458.186.101.177