Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
◔äรh̫I͙Q⁹ƘเńG͜͡☾002022-07-01 07:25:371.52.59.137