Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᗷậᑎKIếᗰ$002022-01-25 08:30:11116.107.204.48