Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᗷậᑎ┊ᑎᕼảY┊ᔕᐯ002022-01-25 08:25:08116.107.204.48