Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『bé×͡×bắp×͡×tv』002022-07-01 16:02:08116.107.117.186