Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
Black DraGon10
◦•●◉✿ცƖąƈƙ❖ɖཞąɠơŋ✿◉●•◦10
☿ⒷɮᗩċK◇D҉ŕąɠoɴ︵²⁰⁰⁷10
Black Dragon00
Black dragon00
black Dragon ╰‿╯00
black dragon00
ʙʟᴀcκᴅʀᴀԍoɴ×͜×002022-04-23 22:22:4314.171.7.126
♕ცƖąƈƙɖཞąɠơŋ❛❜002022-06-05 13:27:1627.78.37.123