Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
๖ACE✪вóиɢ☆¢нυуềи︵²⁰⁰⁵10
Bóng chuyền00
bóng chuyền00
⊹⊱ʙóɴԍ✼cнuʏềɴ亗002022-06-29 21:21:38121.184.138.134
⊹⊱乃̝❖ó刀̝❖g̝❖c̝ん̝❖u̝リ̝ề刀̝❖︵²ᵏ⁸002022-06-29 21:28:57121.184.138.134
⊹⊱BóNG✼CHUYềN⊰⊹002022-06-29 21:19:37121.184.138.134
︵✰вóиɢ❖¢нυуềи︵²ᵏ⁸002022-06-29 21:27:02121.184.138.134