Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ßộ-✘ươɳɡ-ƙɧô002022-06-29 23:57:41123.22.54.196
ßộ-✘ươทջ-ƙɦô︵²ᵏ⁹002022-06-29 23:57:17123.22.54.196