Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
cᴀᴘнᴇɴʏ●sᴀмᴀ☻002022-05-14 21:20:02113.182.22.191