Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
×͜×cιcιтʏ✾002022-01-22 07:52:45113.23.44.129
×͜×ċïċïtÿ✾002022-01-22 07:47:50113.23.44.129
×͜×☪¡☪¡Շƴ✾002022-01-22 07:48:21113.23.44.129
ʚɞςเςเtץ ✾002022-01-22 07:52:12113.23.44.129