Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
¢к●qυιℓℓєиℓáσ¢á¢нó☻002022-01-22 09:52:52113.165.59.16
ϲƘ●զմíӀӀҽղӀáօϲáϲհó☻002022-01-22 09:53:06113.165.59.16
๖ۣۜc๖ۣۜk●๖ۣۜq๖ۣۜu๖ۣۜi๖ۣۜl๖ۣۜl๖ۣۜe๖ۣۜn๖ۣۜlá๖ۣۜo๖ۣۜcá๖ۣۜc๖ۣۜhó☻002022-01-22 09:52:49113.165.59.16
ᴄᴋ●ǫᴜɪʟʟᴇɴʟáᴏᴄáᴄʜó☻002022-01-22 09:54:55113.165.59.16