Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ꉓᖘ💔ꀘꃅóꉓ💔꓄ꃅậ꓄💔ꋪùꀤ002022-01-28 18:56:32113.182.209.234
🐚☪℘💔ƙɦó☪🌸ՇɦậՇ💔ℛù¡002022-01-28 22:12:55113.182.209.234
💔☪℘🐚ƙɦó☪✨ՇɦậՇ🐚ℛù¡🐬002022-01-25 01:17:37113.182.209.234