Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
CT丶E300002022-01-22 09:43:1014.182.178.147
🅒🅣丶🅔❸⓿⓿002022-01-22 09:42:4414.182.178.147