Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
đặN͚G͚A͚N͚H͚T͚R͚í002022-05-15 01:30:39115.76.54.82
đặղցɑղհԵɾí002022-05-15 01:29:41115.76.54.82