Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
♕∂αυㅤ¢α¢н亗28112021-11-23 15:33:52113.23.27.2
Vua402022-02-12 19:45:56183.81.8.253
ժąմㅤçąçհ︵²ᵏ⁵212021-11-25 12:21:22113.178.61.69
☢🄳αuㅤςαc̫hঔ202021-11-25 07:26:2527.71.109.49
D͓̽A͓̽U͓̽ㅤC͓̽A͓̽C͓̽H͓̽︵ᵏ¹²102021-11-25 10:01:261.53.6.246
ᵈᵃᵘㅤᶜᵃᶜʰ︵²ᵏ⁶102021-11-24 20:12:38117.0.24.188
£๖ۣۜdąմㅤćα🄲ђ㋡002021-11-25 11:32:52171.253.51.161
۹δáⓤㅤçA͙ℭɦ♪002021-11-25 07:26:2127.71.109.49
☛dAÚㅤ⒞Ac̰̃h•002021-11-26 07:14:31125.235.233.149
ミ★D̤̮A̤̮Ṳ̮ㅤC̤̮A̤̮C̤̮H̤̮★彡002021-11-25 07:44:10113.178.61.69
㋡DཽλÚㅤC꙰คC͜͡h̰̃〠012021-11-25 07:26:1827.71.109.49