Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
đệ×͜׌ĔŃĶÚ亗002022-01-25 07:44:2727.71.109.151