Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᴅuᴇɴcᴇ002022-07-02 02:17:45113.185.112.113
ᴅᴜᴇɴᴄᴇ002022-07-02 02:17:59113.185.112.113