Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
đưкㅤкιи☂002022-05-14 21:34:3314.227.233.72