Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
⳻᷼⳺dương999.exe╰‿╯002022-05-14 22:04:27171.255.64.129