Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ɛცɛɱıɛɖąყყ002022-07-01 15:37:5014.183.147.182