Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
︵²⁰⁰⁹GཽI∞ó۱95☥002022-06-25 23:10:24115.142.70.69