Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ɦðß✿ℳèℴƙ8ᥫ᭡ƙ7ᵛᶰシ002022-06-29 20:45:2714.179.153.227
ℋⅅℬℳèᎾᏦ8ᥫ᭡Ꮶ7002022-06-29 20:52:1414.179.153.227