Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
亗🅗🅘🅔🅤🅧🅤🅐🅝亗002022-07-01 15:27:5614.226.127.212