Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
︵¹⁰ɧμɣ︵³⁴һⓞàᴺ🅶︵³⁴2κ9ƒさ→002022-01-25 07:36:27171.235.245.150