Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ㅤi̫e̫w̫ㅤt̫r̫a̫s̫002022-07-01 15:13:3614.190.166.9