Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
🅙🅐🅝🅖🅜🅘🅝11
Jangmin00
J༶A༶N༶G༶M༶I༶N༶002022-02-18 13:42:37171.234.237.57
☬נ๖ۣۜaⓃԍmĨ๖ۣۜNᴥ002022-02-18 13:43:00171.234.237.57