Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『ᴋᴇɴxᴘᴜʟ』002022-01-25 09:15:1527.3.0.126
亗ᴋᴇɴxᴘᴜʟ亗002022-01-25 09:17:2627.3.0.126