Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
κнᴀɴԍsᴀᴅʙoʏ╰‿╯002022-05-14 21:27:13115.72.232.232