Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
κнỉoɴᴇcнᴀмᴘ002022-06-28 21:18:4693.115.28.181