Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
KLER002022-01-22 09:52:17125.235.231.154
kler002022-01-22 09:52:00125.235.231.154