Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ʟκ.ʙéԍấu☻002022-01-25 09:18:5014.179.74.129
ʟᴋ.ʙéɢấᴜ☻002022-01-25 09:19:2014.179.74.129