Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
░▒▓█ᵐᵉᵉʲ█▓▒░002022-07-02 00:55:52103.199.57.29