Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ɱộτκɧμôηɱặτ002022-01-25 00:38:4042.118.11.36