Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᴵᴬᴹⓂưⒶ┊ⓃⓄⓅⓇⓄ×͜×002022-01-25 13:54:06113.183.184.9
ᴵᴬᴹ🄼ư🄰┊🄽🄾🄿🅁🄾亗002022-01-25 07:30:19113.183.184.9