Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
×͜×n̫a̫m̫↭c̫ó↭v̫ợ༻꧂002022-03-02 10:56:1627.73.45.122