Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ŋɠơŋʂơƖơʂųŋɠ=))002022-06-29 20:52:4942.113.204.230