Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
亗NTKNOOBᵛᶰシ002022-01-25 08:13:001.55.167.4