Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ㅤᴘᴇwㅤιuㅤcнị✿002022-01-22 09:05:55116.104.61.192