Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
࿐քђ☤тâყ▲002022-07-01 12:43:29116.97.52.105