Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
╰︿╯ⓅⒽá︵ⓈóⓂッ002022-01-25 09:28:2214.171.245.46