Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
phätträn002022-01-22 08:08:20113.184.38.12
ρɦɑŧŧɾɑռ002022-01-22 08:09:11113.184.38.12
ρнαттяαи002022-01-22 08:08:45113.184.38.12
PHATTRAN002022-01-22 08:09:33113.184.38.12