Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᴘʜúᴄsᴀᴅɢʀɪʟ002022-05-14 23:27:2014.167.218.60