Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ʀoтн002022-01-25 08:41:53123.22.137.69
ʀᴏᴛʜ002022-01-29 09:25:53123.22.136.159
ᴿᴼᵀᴴ002022-01-25 08:42:11123.22.137.69