Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
『sʜɪɴʏᴀ』002022-06-29 20:46:4614.238.213.195