Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
S͜͡U͜͡P͜͡I͜͡✿C͜͡U͜͡T͜͡E͜͡‿✶002022-01-25 04:52:46115.73.21.0