Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ᴾᴿᴼシᵗᵉᵃᵐ‿✿ᶜʰᵃ̣ʸ‿✿ᶜʰᵒ̂́ⁿ࿐002022-05-14 23:05:3842.113.144.125