Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
тнتρнươиɢ05002022-06-25 23:58:23125.235.239.194
тн●ρнươиɢ05002022-06-26 00:00:09125.235.239.194