Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
T͓̽H͓̽áI͓̽✿M͓̽I͓̽K͓̽E͓̽N͓̽C͓̽O͓̽︵²ᵏ⁴002022-06-23 23:14:1727.68.139.25