Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
ʈħỏ┊9ʈυổɨ002022-07-02 08:50:061.55.38.127
ʈɦỏ✿9ʈựổɨ︵²ᵏ⁹002022-07-02 08:41:461.55.38.127
τɧỏ┊9τμổί002022-07-02 08:49:561.55.38.127